Brønnøys 30 rikeste har blitt dobbelt så rike på ett år