For Linnea (6) var første skoledag spennende, men ikke skummel

foto