Hovedredningssentralen bekymret over nye redningshelikoptre