Her gjennom­føres histo­riens første CT-under­søkelse i Brønn­øysund

foto