Midler­tidig drift av Helge­land Reha­bili­tering koster kommunen 480.000 i måneden