For første og kanskje siste gang har «Brønnøy blitt Bærum»