Regjeringen vil vurdere massetesting etter dansk modell

foto