Ikke avklart om permitterte får ta studiepoeng uten trekk

foto