Meningsmålingen er gjennomført av Sentio. De har intervjuet rett over 1.000 personer over 15 år i Norge i løpet av to uker i juni i 2022.

Respondentene ble bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Staten bør redusere subsidiene for elbiler over 500.000 kroner».

Av de spurte svarer 49 prosent at de er helt, eller litt enig i påstanden. 17 prosent svarer at de er svært uenig.

Det finnes flere elbilfordeler, blant annet fritak for moms og avgift ved kjøp, billigere årsavgift, gratis eller billigere parkering og tilgang til å kjøre i kollektivfeltet. Det er ikke presisert i påstanden fra Sentio hvilke av disse fordelene som bør reduseres.

På spørsmål fra NTB svarer Fagforbundet at de tolker det som at påstanden gjelder momsfritak.

Elbilavgiften skal endres

– Vi i Fagforbundet er glad for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har vedtatt at elbilavgiften skal endres, slik at momsfritaket bare gjelder opp til 500.000 kroner. Denne målingen viser at regjeringen har støtte i folket for å øke avgiftene på dyre elbiler, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til NTB.

Regjeringen og SV ble i revidert statsbudsjett enige om at det fremdeles skal være momsfritak for elbiler, men kun for biler som koster under 500.000 kroner. Dersom du kjøper en elbil som koster mer enn det, må du fortsatt betale moms på alt over en halv million.

Momsfritaket blir låst fram til 2025.

– Det er ikke riktig at staten skal bruke milliardbeløp på å subsidiere dem som har råd til de aller dyreste bilene. Dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet, må viktige klimatiltak være rettferdige. Det gjelder også elbilpolitikken, sier Nord.

Fremdeles fordeler

Forslag om å kutte i elbilfordelene har kommet fra flere hold de siste årene. Statens vegvesen mener blant annet at siden det er så mange elbiler nå, må flere av fordelene reduseres for å få folk til å heller velge kollektivtransport.

Vegvesenet vil i første omgang øke takstene for elektriske personbiler i bomringene i de store byene til 70 prosent av full takst og har foreslått like takster for alle typer biler fra 2025.

Elbilister for «toppmoms

Norsk elbilforening støtter såkalt «toppmoms» på de dyreste elbilene fra neste år, men er kritisk til å redusere og på sikt fjerne elbilfordelen i bomringene.

– En krigserklæring mot både klimaet og den viktige elbilsatsingen, var foreningens dom over Vegvesenets forslag.

MDG og Venstre misliker på sin side at regjeringen gjør de dyreste elbilene dyrere, og viser til at det ikke bare er rikfolk som kjøper dyrere elbiler. Det være folk i distriktene som har behov for større eller tyngre biler enn det man trenger i byene, argumenterer MDG.

Norge har satt som mål at hele nybilsalget skal være utslippsfrie biler i 2025. I første halvår i 2022 var 79,1 prosent av nybilene utslippsfrie.