Planen er klar til godkjenning: Slik blir settefiskanlegget