Arbeiderpartiet vil stramme grepet om oppdrettsnæringen

foto