Arbeiderpartiet vil stramme grepet om oppdrettsnæringen

Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) ber et utvalg vurdere om det skal innføres en slags hjemfallsrett på oppdrettsaktørenes konsesjoner. Foto: Torstein Bøe / NTB