Følg møtet her.

Kommunestyret har følgende saker på agendaen:

Spørrehalvtimen

Forvaltningsrevisjon om effektivitetsmåling og resultatstyring i Sømna kommune

Forvaltningsrevisjon - SHMIL

Regnskap 2021

Finansrapport 1 - 2022

Tertialrapport 1 - 2022

Budsjett 2023 - statusrapport

Smittevernplan 2022 Sømna kommune

Sømna kommunale ungdomsråd - revidering av vedtekter

Delegeringsreglement for Sømna kommune

Felles landbruksadministrasjon på Sør-Helgeland

Utredning brannsamarbeid

Behandling av varslingssaker i Sømna kommune

Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2033