Brønnøy har ansatt ny arealplanlegger

Plansjef Stephen Høgeli introduserte nyansatt arealplanlegger Lars Anders Myklebust for formannskapet. Foto: Simon Aldra