Direktør fornøyd med tydeliggjort vedtak om opsjonsavtalene