Direktør fornøyd med tydeliggjort vedtak om opsjonsavtalene

foto