Bondelaget vil ha gjødselkompensasjon når norsk kornproduksjon skal økes

foto