Halvparten av innbyggerne får plass i norske tilfluktsrom

foto