Skiltingen ved ulykkesstedet er riktig, kartet var feil

foto