Rødts Marianne Nielsen ba om å få utsatt møtet, noe som bare fikk hennes stemme, og falt.

Eivind Hellevik fra Bedriftskompetanse AS sa først at de ønsket å lukke kommunestyremøtet for å legge frem innstillingen til kandidat som kommunedirektør, etter at de hadde presentert prosessen med rekruttering.

Selskapet har bistått kommunen med rekruttering av kommunedirektør.

Lukket eller ikke lukket

– Innstillingen til kommunedirektør blir ikke lukket, avkrefter ordfører Eilif Trælnes til BA noen minutter senere.

Men, skriver han i en SMS kort tid senere:

– Lukker en del, men åpner når innstillingen legges frem, skriver ordføreren.

Dette begrunner han med «hensyn til andre søkere».

Lukket mot én stemme

Denne delen av møtet ble så lukket med hjemmel i kommunelovens §11–5, mot stemmen til Marianne Nielsen. Ordføreren glemte først å be kommunestyret om å votere over lukking.

Lukking er et vedtak, og må voteres over uavhengig av om man har lovbestemt taushetsplikt eller ikke, men etter en påpekning fra samme Nielsen ble det stemt og fattet vedtak om lukking.

Saken legges frem for det ekstraordinære kommunestyremøtet uten innstilling, det er altså frem til det tidspunktet ikke kjent hvem som er innstilt av arbeidsgruppen som ny kommunedirektør i Brønnøy.

Søkerlisten

1 Prodromos Zachariadis (51), manager, Kavalas, mann

2 Frank Nilssen (46), Vega, mann

3 Søker er unntatt offentlighet

4 Olav Fure (57), tidlegare kommunalsjef i Gloppen, Volda, mann

5 Søker er unntatt offentlighet, mann