Lukket møtet for å diskutere Helge Thorsens anke

foto