Opposisjonsleder søker fritak fra alle politiske verv

foto