Brannsjefen om feiing: – Det er et årlig gebyr, men ikke en årlig utført tjeneste