Ekstremværet Gyda fører til flom flere steder i landet – og det ventes mer

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag er stengt på grunn av skader som en følge av ekstremværet Gyda. Foto: Svein Stavås / NTB