14 prosent vil leie ut bolig til ukrainske flyktninger