Ga dispensasjon til stor garasje – og naust i 100-metersbeltet

foto