Mener det er spesielt at bønder i krise «straffes» med økono­miske krav