Stortingsrepresentant fra samferdselskomiteen kommer