Bedt om å ta imot 30 ekstra flyktninger, vil si nei

foto