Flere har kontaktet politiet i Trøndelag om kraftige lys på himmelen