Brønnøy kommune og Barnetun kommuniserer via advokater

foto