Fylkene krever forhandlinger med staten om ferjepriser

foto