Politiker spør om bogruppe 4, sier hun opplever mye uro

foto