Vil hente kulturminne fram og bygge «mini-vegatrapp»

foto