Teknisk sjef mener møter var preget av «elefanter i rommet»

foto