Fylket ønsker å øke fartsgrensen

foto
Om Statens vegvesen sier seg enig med Nordland fylkeskommune blir det igjen 80-sone forbi Krokå. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen / BA