Grendelag søker kommunen om å få dekket tap etter koronaavlysning

Stokka grendelag søker om kompensasjon for tapte inntekter i brev til kommunedirektøren og ordføreren i Vevelstad. Foto: Jøran Horn