Han økte formuen fra 53.000 til 22 millioner kroner