Revisjonsrapport: Vedtak mangler for flere sykehjemsbeboere

foto