Vevel­stad bidro med over dobbelt så mye som Brønnøy per innbygger

foto