Trollfjell Friluftsråd ber om løft for skoles uteområder