Fylkeskommunen innfører nye rutiner etter funn av overvåkingskameraer på handikaptoalett