Freyr kjøpte tjenester for 100 mill. av direktør-bror