Regjeringen vil bruke inntil 7,3 milliarder kroner på E6-strekning i Nordland