Det inkluderer leger på sykehus i sentrale strøk, deriblant Akershus universitetssykehus (Ahus), skriver VG.

Legeforeningens undersøkelse omfatter i hovedsak ansatte sykehusleger, ettersom de fleste fastlegene er selvstendig næringsdrivende. 9614 leger har besvart undersøkelsen, som ble gjennomført i desember av Rambøll.

Legene som har svart beskriver i stor grad en arbeidsdag preget av stress, svekket autonomi, og lite utdanning av spesialister siden unge leger må brukes i daglig drift.