Vevel­stad kommune har sendt brev til Vevel­stad kommunes eien­doms­selskap og bedt dem fjerne utstyr

foto