foto
Blomst til brannfolk etter brannen ved Mo. F.v. Frode Karlsen, Laila Hallvig, Fredrik Johansen, Geir Grande, Steffen Olsen Halsen, Mikael Bønå, Frode Hjulstad og brannsjef Geir Johan Hanssen. Foto: Simon Aldra

Ga blomst og kake til brannfolk som reddet huset deres

Brannstasjonen i Brønnøysund fikk kake- og blomstbesøk.