Den skadde er kjørt til St. Olavs hospital i Trondheim, opplyser politiet.

De pårørende til de omkomne er nå varslet om saken.