Brønnøymann dømt til fengsel for vold og narko­tika

foto