Ap inviterer til forhandlinger om ferjepriser

foto