Har fått tillatelse til å skifte ut reklameskilt langs fv. 17

foto