Regjeringen: Alle som er hjemme under skole- og barnehagekarantene, får omsorgspenger

foto